Ticker

6/recent/ticker-posts

Advertisement

Responsive Advertisement

ARKEOLOJİDE TÜRKLER


 TARİH TÜRKLERLE BAŞLAR

Elimde Arif Müfit Mansel’in 1937 basımlı, 2. Türk Tarih Kongresi’nde sunmuş olduğu “Ege’de Akalar Meselesi” adlı bildirisi var. Bu bildiride, “Tarih Türklerle Başlar” tezi ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Bildirinin 4. Sayfasında özetle:
Avusturyalı Arkeolog Kretschmer, Batı Anadolu’daki Antik Çağ Anadolu uygarlıklarının başta yerleşim adlarından hareketle dillerini incelemiş ve bu kavimlerin aslında tek bir kavim olduklarını ispat etmiştir. Sonra bu dil varlıklarını, Boğazköy’de Eti Krallığının arşivindeki buluntularla karşılaştırdığında bahsettiğimiz dillerle Eti (Hitit) dilinin büyük oranda ortak olduğunu görmüştür. Kretschmer, bu bulgu ve çıkarımlarını muhtelif yerlerde yayımlamıştır. Buralardan hareketle Kretschmer, MÖ 3. bin yılda Orta Asyalı bir kavmin Anadolu’dan Yunanistan’a geçerek, Yunanistan’ı istila ettiği sonucuna varıyor. Çünkü Yunanistan’daki Hellence ile açıklanamayan yer adları gibi unsurlar Eti dili ile açıklanabilir mahiyettedir, şeklinde uzunca anlatır. Hatta Yunancadaki birçok adın Eti dilinden geldiğini nakleder. Dikkat ederseniz Etilerin de Orta Asya kökenli olduğunu yazıyor ancak Orta Asya Türklerin anayurdudur demiyor.

Bildiride yine aynı teze hizmet eden başka bir veriden de bahsediyor. Truva’da bulunan mütekamil bir keramik olan “Minyas keramiği”ne de değiniyor. Bu keramiğin göçler neticesinde adalara, Girit’e geçtiğinden bahsederken, mütekamil bir biçimde birden bire Truva’da ortaya çıkamayacağını bildirir. Daha sonra Minyas Keramiğinin izini süren Kretschmer ve Goldman, en eskiye göre sırasıyla, önce Truva’da, daha eskisi Boğazköy’de ve en eskisini Aşkabad’da Anav III’te (Orta Asya’da) bol miktarda bulunduğunu görür. Alman Miss Goldman keramiğin bu yolculuğunu ilk kez tespit eden ve Orta Asya’ya dayandıran arkeologtur. Yine yollar Orta Asya’ya çıkıyor. Ve medeniyetin dünyaya Mezopotamya veya Mısır’dan değil, Orta Asya’dan yayıldığı tezini ortaya atıyorlar. Buradan hareketle, Goldman, tüm bunların yanında Yunanistan’daki Orta Hellas devrinin Orta – Asya kökenli Anadolu’dan geçenlerce başlatıldığını savunur.
Bildiride Akaların (Mikenler) da Orta Asya kökenli olduğu nakledilir ki, bu ve yukarıdaki Türklere dayandırabileceğimiz tezlerin tamamını Avrupalı arkeologların tespitidir.

Mehmet Gültekin
styxdiablos@hotmail.com
05436982698

Yorum Gönder

0 Yorumlar